темно-синій логотип

Vistu novietne “7. brigāde”

TEHNISKĀ APSEKOŠANA VISTU NOVIETNĒ “7. BRIGĀDE”, IECAVA, LATVIJA

SEP klients – “Balticovo” paredzējis nomainīt vistu uzturēšanas tehnoloģiju pret jaunu, tāpēc tiek veikta deviņu esošo vistu novietņu tehniska apsekošana – konstrukciju, tīklu, siltumizolācijas un infrastruktūras stāvokļa novērtēšana. Katras kūts izmēri ir 20×145 metri. Ēku kopējā apsekojamā platība ir attiecīgi ir vairāk nekā 26 000 m2 (bez teritorijas).

Kopējais cāļu skaits vienā novietnē pašlaik ir 120 000 putnu, bet visās deviņās novietnēs kopā  – ap 1 080 000 putnu. Pēc rekonstrukcijas vienā vistu kūtī būs ap 100 000, bet visās deviņā kopā būs aptuveni 900 000 putnu. Cāļu kopskaita samazinājums ir skaidrojams ar prasību pēc lielākas telpas katrai vistai atsevišķi, jo SEP klients ​​paredzējis ražot 2. kategorijas olas, un, lai produkts atbilstu standartiem, vistām jābūt iespējai brīvi pārvietoties kūtī ārpus sprostiem.

Apsekošanā un nepieciešamās infrastruktūras objektu renovācijā SEP izmanto modernas tehnoloģijas.