logo navy blue

Biogāzes stacija

Biogāzes un biometāna rūpnīca, mēslojuma ražošana

Jaunās biogāzes ražošanas stacijas projektēšana Pensilvānijā, ASV notiek sadarbībā ar vietējiem ražotājiem un ģenerāluzņēmējiem. Jaunā stacija tiks būvēta netālu no vienas no lielākajām ASV liellopu un putnu fermām, kuras projekts ne tikai risinās dzīvnieku fermu galveno problēmu – mēslu drošu un dabai saudzīgu utilizēšanu, bet arī ļaus pārstrādāt tos organiskajā mēslojumā ar augstu pievienoto vērtību. Fermentācijas procesā Izdalīto biogāzi tiek plānots attīrīt līdz biometānam un novadīt lokālajā dabasgāzes tīklā. Projektējamā biogāzes ražošanas stacijā ir plānots ražot ap 3800 m3 biogāzes stundā.