logo navy blue

BIOGāze

Unikāla tehnoloģija

SEP ir izstrādājis pasaulē unikālu biogāzes ražošanas tehnoloģiju, kurā kā izejviela tiek izmantoti vienīgi vistu mēsli, kā arī realizējis uz šīs tehnoloģijas balstītas rūpnīcas būvniecību un nodrošina tās ekspluatāciju.

SEP biogāzes ražošanas vienreizējā tehnoloģija jau ir pierādījusi sevi un ir pieprasīta klientu vidū. Pašlaik tiek realizēti trīs vērienīgi projekti ASV un Latvijā jau vairākus gadus darbojas EGG ENERGY™ – biogāzes koģenerācijas stacija.

projektesana
EGG ENERGY,Latvija

Komplekss risinājums ar garantētu rezultātu

Biogāzes sistēmās tiek lietotas fermentācijas iekārtas izejvielas anaerobai sadalīšanai. Šī procesa galaprodukts ir biogāze.

SEP piedāvā unikālu tehnoloģiju mājputnu fermām, kas ļauj pārvērst vistu mēslus par atjaunojamās enerģijas resursu, padarot atkritumu apsaimniekošanu ienesīgu, efektīvu un ilgtspējīgu.

Snow
BovoGas, Latvija

Kas ir EGG ENERGY™? 

EGG ENERGY ir SEP projektēta, būvēta un vadīta biogāzes elektrostacija, kas sāka darbību 2015. gadā. EGG ENERGY elektroenerģijai patērē pašsaražotu biogāzi un spēj nodrošināt elektrības pieprasījumu 2 MW un siltuma enerģiju 2.1 MW apmērā.  

Biogāze tiek ražota tikai no vistu mēsliem, padarot EGG ENERGY par vienu no unikālākajām koģenerācijas stacijām pasaulē. Tehnoloģijas pamatā ir anaerobās pārstrādes process. Tajā, zema skābekļa apstākļos un baktēriju klātbūtnes ietekmē, izejviela tiek sašķelta. Biogāze rodas kā blakusprodukts.

Jau šobrīd SEP realizē EGG ENERGY biogāzes rūpnīcas modernizāciju. Tiek būvēta papildu hidrolīzes tvertne, divi fermentori ar sūkņu staciju un jauna priekšapstrādes iekārta. Minētie papildinājumi ļaus gadā iegūt līdz 18 000 000m³ biogāzes, bet siltuma ražošana sasniegs 295kWh.

Kvalifikācija biogāzes ražošanā 

Mūsu kvalifikācija un tehniskās zināšanas ļauj garantēt, ka SEP biogāzes ražošanas sistēmas atbilst visiem projektēšanas standartiem un būvniecības noteikumiem, tostarp drošības, vides aizsardzības un energoefektivitātes prasībām. 

Mēs piedāvājam risinājumus, kas maksimizē biogāzes ražošanas ekonomiskās priekšrocības, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi. Mūsu mērķis ir sasniegt noslēgtu lauksaimniecību darbības ciklu, kurā izmantotas tiek visas izejvielas un gala produkti. 

Masas spiede, EGG ENERGY

ORGANIQ™ 

EGG ENERGY biogāzes stacija ražo ne tikai biogāzi. Vērtīgs tās ražošanas blakus  produkts ir lauksaimniecības mēslojums. 

Koncentrēta vistas mēslojuma izmantošana biogāzes ražošanā un unikālais ražošanas process veido mēslojumam piemērotus blakus produktus, kas ir ļoti bagāti ar organiskajiem mikro un makro elementiem, īpaši ar fosforu. SEP ir patentējis mēslojuma ražošanas tehnoloģiju, un tā  ir reģistrēta kā ORGANIQ™, kas ir EGG ENERGY biogāzes ražošanas blakusprodukts.

Mūsu klientiem tiek nodrošināta ne tikai ļoti efektīva biogāzes rūpnīca, bet arī vērtīgs organiskais mēslojums.

Snow
ORGANIQ