logo navy blue

pieredze

Projekta un darbu nosaukums Gads un vieta
“Balticovo’’: Industriālais vistu novietņu kompleksa izstrādes projekts, kurš sastāv no 3 vistu novietnēm. Kopējā platība 25 000 m2. Tilpums – 450 000 putnu Procesā Latvija
“LitEgg’’: Biogāzes koģenerācijas stacijas projekta izstrāde un īstenošana. Organiskā mēslojuma ražošanas sistēmas ieviešana Procesā Lietuva
“LitEgg’’: Industriālais vistu novietņu kompleksa izstrādes projekts, kurš sastāv no 2 vistu novietnēm. Kopējā platība 17 000 m2. Tilpums – 300 000 putnu Procesā Lietuva
“Cushman’’: Biogāzes koģenerācijas stacijas projekta izstrāde un īstenošana Konektikutā. Organiskā mēslojuma ražošanas sistēmas ieviešana Procesā
ASV
“Clarion’’: Biogāzes koģenerācijas stacijas projekta izstrāde un īstenošana Aiovā. Organiskā mēslojuma ražošanas sistēmas ieviešana Procesā
ASV
“Kraider’’: Biogāzes koģenerācijas stacijas projekta izstrāde un īstenošana Pensilvānijā. Organiskā mēslojuma ražošanas sistēmas ieviešana Procesā
ASV
“Citadele’’: Biroju kompleksa infrastruktūras pārbūve un pielāgošana Procesā Latvija
“EGG ENERGY’’: Biogāzes stacijas modernizācijas un paplašināšanas projekta izstrāde. EPC (Engineering, Procurement, and Construction) līguma īstenošana 2022
Latvija
“BovoGas’’: Biogāzes pārstrādes rūpnīcas projekta izstrāde. EPC (Engineering, Procurement, and Construction) līguma īstenošana 2022
Latvija
“OrganiQ’’: Mēslojuma ražotnes paplašināšanas projekta izstrāde no Egg Energy biogāzes stacijas atlikuma materiāla 2022
Latvija
AES "El-Dabaa": Pagaidu ēku un būvju projektēšana būvniecības un uzstādīšanas bāzē. Projektēšanas un mērīšanas darbi un autoruzraudzība 2022
Ēģipte
AES “Paks-2”: Pagaidu ēku un būvju projektēšana būvniecības un uzstādīšanas bāzē. Projektēšanas un mērīšanas darbi un autoruzraudzība 2022
Ungārija
AES “Akkuyu”: Pagaidu ēku un būvju projektēšana būvniecības un uzstādīšanas bāzē. Projektēšanas un mērīšanas darbi un autoruzraudzībau 2022
Turcija
AES “Hanhikivi-1": Pagaidu ēku un būvju projektēšana būvniecības un uzstādīšanas bāzē. Projektēšanas un mērīšanas darbi un autoruzraudzīb 2022
Somija
“Augstsprieguma tīkls’’: Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Ventspils-Tume-Rīga, pastiprinot ar 330 kV līniju 2017
Latvija
“WorleyParsons Energy Services Finland OY”: RAOS Project Oy kompleksās izbūves vadības sistēmas dokumentu izstrāde un neatkarīgais licences dokumentu pakešu novērtējums Fennovoima Oy licences saņemšanai AES Hanhikivi-1 izbūvei 2017
Somija
“Augstsprieguma tīkls’’: Bolderāja II. 110 kV a/st. Nr. 136. Sadales iekārtas pārbūve un transformatora TNr. 3 uzstādīšana. Projektēšana, būvmontāžas darbi 2016
Latvija
‘’Hyndrotech Energy’’: Igaunijas ES Narvā. Rekonstrukcija. Pelnu un izdedžu materiāla izpēte Igaunijas ES pelnu izgāztuvē. Igaunijas ES pelnu izgāztuves norobežojošo dambju izbūves projekta izstrāde. 2016
Igaunija
‘’Mykolaivoblteploenerho’’: Nikolajevas esošo siltumtīklu daļas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādes TEP un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana 2016
Ukraina
“Ventspils Naftas Termināls”: Speciālo un papildiekārtu izbūve un uzstādīšana Ventspilī no esošās flotācijas iekārtas iegūtā flotāta atūdeņošanai. Būvprojekts 2015
Latvija
’’Latvijas dzelzceļš’’: Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrāde 2015
Latvija
’’Latvenergo’’: Rīgas TEC 2. Pašpatēriņa elektriskās barošanas sistēmas pārbūve, tīkla ūdens cirkulācijas sistēmas pārbūve, tīkla ūdens piebarošanas sistēmas pārbūve, ugunsdzēsības ūdens sistēmas rekonstrukcija un automatizētās vadības sistēmas izveide. Projekta un darba dokumentācija 2015
Latvija
“Ventspils Naftas Termināls”: Divpusējā dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde Nr. 1, sūkņu stacija Nr. 1 un manifolds Nr. 1 Ventspilī. Tehniskais projekts 2015
Latvija
“Augstsprieguma tīkls’’: Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju 2014
Latvija
’’Latvenergo’’: TEC 2 rekonstrukcija Rīgā, divu tvaika gāzes energobloku uzstādīšana 400 MW katrs. Projekta dokumentācijas adaptēšana, atsevišķo sadaļu izstrāde. Projekta un darba dokumentācija 2012
Latvija
“Juglas Jauda”: TEC elektriskās jaudas pastiprināšana ar diviem 2 MW GVA (gāzes virzuļu agregātiem). Projekta dokumentācija 2011
Latvija
“Augstsprieguma tīkls’’: Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Grobiņa Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju 2011
Latvija
“Pöyry Finland’’: Biokurināmā koģenerācijas elektrostacija Jelgavā 2011
Latvija
“Rigas Siltums’’: SC „Ziepniekkalns”. Biokurināmā koģenerācijas energobloka ar jaudu 4 MW izbūve 2011
Latvija
“Juglas Jauda”: Koģenerācijas stacijas izbūve ar divu 6 MW GVA (gāzes virzuļu agregātu) uzstādīšanu. Pirmsprojekta izstrādāšana 2010
Latvija
“VKG Energia’’: Tvaika turbīnas PT-25/30-2,9/0,6 uzstādīšanas projekts. Kohtla Jerve 2010
Igaunija
“Rigas Siltums’’: Katlu māja” Imanta”, tvaika gāzes bloka uzstādīšana un ūdenssildāmo katlu rekonstrukcija 2009
Latvija
’’Latvenergo’’: Rīgas TEC 1, tvaika gāzes bloka uzstādīšana 2008
Latvija
’’Latvenergo’’: Rīgas TEC 1, ūdenssildāmā katla uzstādīšana 2008
Latvija
“Consulting & Engineering Company JS&K’’: Liepājas TEC. Laukuma izvēle 2007
Latvija
“Panevežio Energija’’: Termofikācijas tvaika gāzes iekārta Paņevežā. Projekta un darba dokumentācija 2007
Lietuva
“Kauno termofikacijos elektrinė’’: AB «ACHEMA» tvaika gāzes energobloka uzstādīšana 2007
Lietuva
“Venceb’’: Ventspils ogles kurināmā elektrostacija. Laukuma izvēle 2006
Latvija
“INTER RAO EES’’: Lietuvas ES. Tehniski ekonomiskais pamatojums.
TGI bloka izbūve
2004
Lietuva
“INTER RAO EES’’: SAS „Kauņas TES”. Modernizācijas uz tvaika‑gāzes iekārtas vai gāzes dzinēja bāzes tehniski ekonomiskais pamatojums 2003
Lietuva
“Lietuvos Elektrine’’: Tvaika turbīnas uzstādīšana AB „Lifosa” katlu mājā Ķēdaiņos 2000
Lietuva