logo navy blue

Biogāzes stacija, Lietuva

Biogāzes stacija un organiskā mēslojuma ražošana

Koģenerācijas stacija specializēsies vistu mēslu pārstrādē, pamatā – biogāzes ražošanai. Koģenerācijas stacijas ietvaros saražoto biogāzi varēs izmantot elektroenerģijas ražošanai vai pārveidot pilnībā ilgtspējīgā un videi draudzīgā biometānā, kuru varēs piegādāt lokālajam dabasgāzes tīklam. Stacijā paredzētais biometāna ražošanas daudzums ir ap 1000 m3 stundā, kas ir ekvivalents aptuveni 10 700 energoefektīvu māju vidējam patēriņam gadā. Kā blakusprodukts biogāzes ražošanas procesā pārstrādātais šķidrais didžestāts, tiks pārveidots par īpaši vērtīgu šķidro vai granulēto organisko mēslojumu lauksaimniecības vajadzībām.