logo navy blue

POULTRY FARM - BALTIKOVO

BALTICOVO GROWER POULTRY HOUSE

“SEP” uzsākuši darbu pie jaunas novietnes būvniecības jaunputniem Iecavā, Bauskas novadā. Tā tiks būvēta atbilstoši mūsdienu dzīvnieku labturības, energoefektivitātes un vides drošības standartiem un Latvijas normatīvajiem aktiem. Jaunajā novietnē divos līmeņos varēs izmitināt gandrīz 186 000 cāļu. Būvniecības teritorijas apmērs ir 2500 m2, taču, ņemot vērā, ka novietne tiks būvēta divos stāvos, tad kopējā jaunās cāļu novietnes apbūves teritorija sasniegs 5 000m2. “Balticovo” jaunputnu novietne sastāvēs no diviem tehnoloģiskajiem līmeņiem, kur katrā līmenī izvietota tehnoloģija cāļu turēšanai. Jaunputnu novietnes projekts paredz betona laukumu izbūvi pie kūtsmēslu savākšanas konveijera, gar ēkas cokolu izbūvēt betona bruģakmeņs seguma apmales, esošo segumu atjaunošanu virs iebūvētajām inženierkomunikācijām, zālienu ierīkošanu un atjaunošanu, kā arī inženiertīklu izbūvi jaunputnu novietnes vajadzībām. Tāpat novietnes projektā plānoti mūsdienīgi un ilgtspējīgi energoefektivitātes, dzīvnieku labturības un drošības risinājumi.