logo navy blue

BovoGas

Biometāna stacija un pieslēgums gāzes tīklam

Projekts izstrādāts biogāzes attīrīšanas stacijas ēkas jaunbūvei Iecavas pagastā, un tiek realizēts SIA “EggEnergy” biogāzes koģenerācijas stacijas paplašināšanas projekta ietvaros. Galvenā projekta funkcija – nodrošināt no koģenerācijas stacijas saņemtās biogāzes attīrīšanu, un to pārstrādāt par videi draudzīgu biometānu, kurš savukārt tiks piegādāts lokālajā dabasgāzes tīklā. Stacijas ietvaros paredzētais biometāna ražošanas daudzums ir ap 2000 m3 stundā, kas ir ekvivalents aptuveni 20 600 energoefektīvu māju vidējām patēriņam gadā.