logo navy blue

EGG ENERGY

Biogāzes stacijas modernizācija

2015. gadā pēc AS SEP projekta tika uzcelta un uzsāka savu darbību biogāzes stacija EggEnergy, kuras darbība 100% balstās uz putnu mēslu pārstrādi. Šobrīd koģenerācijas stacijas elektriskā jauda ir 2 MW. Savukārt saražotas siltumenerģijas apjoms ir 2,1 MW. Stacijas modernizācijas projekts, kas izstrādāts 2023. gadā, ļauj palielināt ražošanas jaudu pat par 50%, sasniedzot apjomu 3 MW. Šī modernizācija padara EggEnergy biogāzes staciju par vēl efektīvāku un ilgtspējīgāku “zaļas” enerģijas avotu. Paplašinot ražošanas jaudu, stacija spēs piegādāt vairāk enerģijas vietējam energotīklam, samazinot atkarību no fosilajiem energoresursiem un veicinot zaļo enerģiju, kā arī ilgtspējīgu attīstību.