logo navy blue

LITEGG

Vistu novietņu komplekss, šķirošanas cehs

Industriālais vistu novietņu kompleksa izstrādes projekts, kura pasūtītājs ir “LIT EGG” UAB, sastāv no divām vistu novietnēm ar kopējo platību 17 000 m2, kuras var uzņemt līdz pat 300 000 putnu. Vistu novietnes tiek apvienotas ar kopīgu šķirošanas cehu. Šāds risinājums nodrošina augstu ražošanas kvalitāti, ātru un efektīvu olu savākšanu un iepakošanu. Komplekss ir aprīkots ar automatizētu sistēmu putnu barošanai, olu un mēslu savākšanai. Šī augstā līmeņa automatizācija ne tikai nodrošinās stabilu olu ražošanu, bet arī ļaus izmantot ražošanas atkritumus biogāzes un vērtīga organiskā mēslojuma iegūšanai. Projekts tiek izstrādāts, ievērojot augstus kvalitātes un tehniskos standartus, lai nodrošinātu efektīvu ražošanas procesu, putnu labturību un labsajūtu.