logo navy blue

Projektēšana un būvniecība

Projektējiet nākotni kopā ar SEP

SEP zināšanas, pieredze un inženieru resursi palīdzēs Jums realizēt dažāda mēroga un sarežģītības projektu. Ar vairāk nekā 40 inženieru komandu, kuri pārstāv 8  inženiertehniskās nodaļas, SEP piedāvā visaptverošus risinājumus projektēšanā un būvniecībā.

SEP, vadoties pēc rūpīgi izstrādātas integrētās vadības sistēmas, kas atbilst starptautiskajiem standartiem (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 un ISO 14001:2015), nodrošina klientiem augsta līmeņa projektēšanas galaproduktu, pilnībā realizētu BIM vidē, . Izmantojot BIM tehnoloģiju veiksmīgi izstrādāti jau vairāk nekā 30 projekti ASV, Skandināvijā un Baltijas valstīs. 

projektesana
LitEgg, Lietuva

Design & Build

SEP piedāvā augstajam projektēšanas un inženierijas līmenim līdzvērtīgi kompetentus, stratēģiskus būvniecības procesa risinājumus. Sadarbībā ar SEP jūs saņemsiet kompleksu inženiertehnisko atbalstu visā būvniecības ciklā. 

SEP pieredze ietver tādu objektu būvniecību kā koģenerācijas stacijas, kondensācijas elektrostacijas, katlu mājas, naftas termināļus, inženiertīklus un biogāzes rūpnīcas.

Snow
AES Akkuju, Turcija
SEP Design & Build

kvalitatīva projektēšana un autoruzraudzība

mūsdienīgi arhitektūras un tehnoloģiju risinājumi

siltuma un elektroenerģijas ražošana

Elektrotehnika, automātika, relejaizsardzība, sakari

Siltuma un elektroenerģijas pārvade, sadale

Ģeoloģiskā
izpēte

Energoefektivitātes palielināšana

Vides aizsardzības 
pasākumi

Prasmīga vadība nodrošina sekmīgu rezultātu

SEP nodrošina kvalitatīvu projekta vadību, kuru raksturo efektīva resursu plānošana, stingra izpildes kontrole, kā arī veselības un darba drošības vadlīniju pastāvīga ievērošana.

Visu Jūsu projekta inženiertehnisko sadaļu izstrādes vadību un koordināciju nodrošinās viens projekta vadītājs – SEP nozīmēts inženieris.

Sākot no detalizētas projektēšanas un plānošanas līdz rūpīgai būvniecības uzraudzībai, Jūs iegūsiet uzticamu partneri, kas nodrošina kvalitatīvus un augstvērtīgus rezultātus.

Snow
Citadele, Latvija

Kvalitātes sertifikāti

SEP jau vairākus gadus pēc kārtas iegūst starptautiski atzītus integrētās vadības sistēmas kvalitātes standartu apliecinošus sertifikātus.

ISO 9001:2015 – apliecina biroja spēju nodrošināt augstu projektēšanas un būvniecības kvalitāti, ievērojot starptautiski atzītus kvalitātes vadības standartus.

ISO 14001:2015 – apliecina uzņēmuma apņemšanos un spēju efektīvi pārvaldīt vides jautājumus, ievērojot starptautiskus standartus un veicot pasākumus vides aizsardzībai un ilgtspējīgai darbībai.

ISO 45001:2018 – apliecina, ka birojs saviem darbiniekiem nodrošina starptautiski atzītus veselības un drošības standartus.

Snow

Projektējiet nākotni kopā ar SEP

SEP zināšanas, pieredze un inženieru resursi palīdzēs Jums realizēt jebkura mēroga un sarežģītības projektu. Ar vairāk nekā 40 inženieru komandu, kuri pārstāv 8 dažādas inženiertehniskās nodaļas, SEP piedāvā visaptverošus risinājumus projektēšanā un būvniecībā.

SEP standarti nodrošina klientiem augsta līmeņa projektēšanas galaproduktu, pilnībā realizētu BIM vidē. Izmantojot BIM tehnoloģiju veiksmīgi izstrādāti jau vairāk nekā 30 projekti ASV, Skandināvijā un Baltijas valstīs. 

projektesana
LitEgg, Lietuva

Design & Build

SEP piedāvā augstajam projektēšanas un inženierijas līmenim līdzvērtīgi kompetentus būvniecības procesa risinājumus. Sadarbībā ar SEP jūs saņemsiet kompleksu inženiertehnisko atbalstu visā būvniecības ciklā. 

SEP pieredze ietver tādu objektu būvniecību kā koģenerācijas stacijas, kondensācijas elektrostacijas, katlu mājas, naftas termināļus un biogāzes rūpnīcas.

Snow
AES Akkuju, Turcija
SEP Design & Build

kvalitatīva projektēšana un autoruzraudzība

mūsdienīgi arhitektūras un tehnoloģiju risinājumi

siltuma un elektroenerģijas ražošana

Elektrotehnika, automātika, relejaizsardzība, sakari

Siltuma un elektroenerģijas pārvade, sadale

Ģeoloģiskā
izpēte

Energoefektivitātes palielināšana

Vides aizsardzības 
pasākumi

Prasmīga vadība nodrošina sekmīgu rezultātu

SEP nodrošina kvalitatīvu projekta vadību, kuru raksturo efektīva resursu plānošana un stingra izpildes kontrole.

Visu Jūsu projekta inženiertehnisko sadaļu izstrādes vadību un koordināciju nodrošinās viens projekta vadītājs – SEP nozīmēts inženieris.

Sākot no detalizētas projektēšanas un plānošanas līdz rūpīgai būvniecības uzraudzībai, Jūs iegūsiet uzticamu partneri, kas nodrošina kvalitatīvus un augstvērtīgus rezultātus.

Snow
Citadele, Latvija

Kvalitātes sertifikāti

SEP jau vairākus gadus pēc kārtas iegūst starptautiski atzītus integrētās vadības sistēmas kvalitātes standartu apliecinošus sertifikātus.

ISO 9001:2015 – apliecina biroja spēju nodrošināt augstu projektēšanas un būvniecības kvalitāti, ievērojot starptautiski atzītus kvalitātes vadības standartus.

ISO 14001:2015 – apliecina uzņēmuma apņemšanos un spēju efektīvi pārvaldīt vides jautājumus, ievērojot starptautiskus standartus un veicot pasākumus vides aizsardzībai un ilgtspējīgai darbībai.

ISO 45001:2018 – apliecina, ka birojs saviem darbiniekiem nodrošina starptautiski atzītus veselības un drošības standartus.

Snow

BIM - nozares nākotne

BIM (angļu val. Building Information Modeling) ir būves vai infrastruktūras objekta digitālas projektēšanas process, kura laikā tiek veidota un pārvaldīta visa būves informācija visos tās dzīves cikla posmos no sākotnējās projektēšanas ieceres līdz pat tās ikdienas ekspluatācijai.

Šī procesa rezultāts ir ēkas informācijas modelis (BIM modelis), proti, 3D ģeometrija ar papildu atribūtiem. Jāuzsver, ka BIM ir process, savukārt BIM modelis – tā rezultāts.

BovoGas, Latvija

BIM tehnoloģijas - būtiski ieguvumumi

Izmantojot šo tehnoloģiju, esam realizējuši jau vairāk nekā 30 objektus.

BIM tehnoloģija iekļauj visu nozaru specifisko informāciju, tostarp arhitektūras, konstrukciju, elektroinstalāciju, apkuri, ventilāciju, ūdensapgādi, elektroapgādi un citas sistēmas. Tiek izveidots topošā objekta digitālais analogs.

Tas ļauj mūsu projektētājiem, inženieriem un citiem iesaistītajiem profesionāļiem apvienot savus darbus vienā centrālajā informācijas modelī, bet klientam – ieraudzīt projektu digitāli.

bim-dizainesanas-projektesanas-cikls-sep-buvinzenieri-inzenieri-siltumelektroprojekts-sep.png

Pārdomāta un secīga projektēšana

sep-bim-projektesana-buvnieciba-inzenieri-as-siltumelektroprojekts
Labāka sadarbība un saskaņotība starp projektētājiem, inženieriem un citiem iesaistītajiem, pateicoties kopējam datu modelim
Efektīvāka resursu plānošana un izmantošana, kas noved pie ietaupījumiem gan laika, gan naudas ziņā
Iespēja vizualizēt un novērtēt objekta izskatu un darbību pirms tā fiziskās izveides
Mērķtiecīgāka un detalizētāka informācija par objektu, kas palīdz veikt precīzākus aprēķinus un analīzi
Iespēja novērst problēmas un konfliktus jau projektēšanas stadijā, samazinot nepieciešamību pēc izmaiņām un izdevumiem būvniecības procesā

BIM - nozares nākotne

BIM (angļu val. Building Information Modeling) ir būves vai infrastruktūras objekta digitālas projektēšanas process, kura laikā tiek veidota un pārvaldīta visa būves informācija visos tās dzīves cikla posmos no sākotnējās projektēšanas ieceres līdz pat tās ikdienas ekspluatācijai.

Šī procesa rezultāts ir ēkas informācijas modelis (BIM modelis), proti, 3D ģeometrija ar papildu atribūtiem. Jāuzsver, ka BIM ir process, savukārt BIM modelis – tā rezultāts.

projektesana
BovoGas, Latvija

BIM tehnoloģijas - būtiski ieguvumumi

Izmantojot šo tehnoloģiju, esam realizējuši jau vairāk nekā 30 objektus.

BIM tehnoloģija iekļauj visu nozaru specifisko informāciju, tostarp arhitektūras, konstrukciju, elektroinstalāciju, apkuri, ventilāciju, ūdensapgādi, elektroapgādi un citas sistēmas. Tiek izveidots topošā objekta digitālais analogs.

Tas ļauj mūsu projektētājiem, inženieriem un citiem iesaistītajiem profesionāļiem apvienot savus darbus vienā centrālajā informācijas modelī, bet klientam – ieraudzīt projektu digitāli.

bim-dizainesanas-projektesanas-cikls-sep-buvinzenieri-inzenieri-siltumelektroprojekts-sep.png

Pārdomāta un secīga projektēšana

Efektīvāka resursu plānošana un izmantošana, kas noved pie ietaupījumiem gan laika, gan naudas ziņā
Mērķtiecīgāka un detalizētāka informācija par objektu, kas palīdz veikt precīzākus aprēķinus un analīzi
Labāka sadarbība un saskaņotība starp projektētājiem, inženieriem un citiem iesaistītajiem, pateicoties kopējam datu modelim
Iespēja vizualizēt un novērtēt objekta izskatu un darbību pirms tā fiziskās izveides
Iespēja novērst problēmas un konfliktus jau projektēšanas stadijā, samazinot nepieciešamību pēc izmaiņām un izdevumiem būvniecības procesā